Vernieuwing Stationsgebied

Het gebied rondom het station in Goes is het belangrijkste openbaar vervoer-knooppunt van Zeeland. Het gebied voldoet alleen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom willen we samen met een aantal betrokken partijen het gebied vernieuwen.

Zo willen we bijvoorbeeld meer en betere fietsparkeerplaatsen, een heldere loop- en fietsverbinding naar het centrum en moet er ruimte komen voor deelmobiliteit. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld deelfietsen en deelauto’s. 

Leefbaarheid

Ook willen we de leefbaarheid rondom het station aanpakken. De omgeving moet fijn zijn om naar te kijken, aantrekkelijk zijn om te bezoeken én te wonen. Samen met woningcorporatie Beveland Wonen gaan we kijken of we ook appartementen op het Stationsplein kunnen bouwen.

Besluit gemeenteraad

In mei heeft de Goese gemeenteraad besloten om ontwerpvarianten te onderzoeken. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat we de ontwerpvarianten waarbij het voormalig hotel/restaurant Terminus blijft bestaan niet verder hoeven te onderzoeken. Daarom vallen er twee varianten uit het collegevoorstel af en blijven er vijf over. De gemeenteraad heeft ons geld gegeven om deze ontwerpen verder te onderzoeken. 

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college gewijzigd en hiervoor de volgende argumenten gebruikt:

  • Het voormalige Hotel Terminus heeft weinig tot geen historische waarde meer. Dit komt vooral door verbouwingen die in het verleden zijn gedaan.
  • De twee varianten met daarin het voormalige Hotel Terminus bieden geen mogelijkheden voor de bouw van een appartementencomplex, met eventuele fietsenstalling.
  • Het is niet wenselijk om het voormalige Hotel Terminus te laten staan omdat we een “open” entree naar het stadscentrum willen. 
  • Het laten staan van het voormalig Hotel Terminus kan zorgen voor ruimtegebrek als er een appartementencomplex wordt gebouwd.

We verwachten eind dit jaar meer te weten 

Het verder onderzoeken van de overgebleven ontwerpvarianten kost tijd. Als gemeente hebben we een leidende rol, maar we werken natuurlijk samen met verschillende partijen. Denk aan: ProRail, NS, Provincie Zeeland, het Rijk en woningcorporatie Beveland Wonen. Ook de omwonenden en bedrijven in het gebied zijn voor ons belangrijke gesprekpartners.

Begin 2025 zal naar verwachting de gemeenteraad een besluit nemen over de uitgevoerde ontwerpvariantenstudie.

Vragen of ideeën/wensen voor het gebied? 

Dan gaan we graag met u in gesprek: per mail, telefonisch of bij u aan de keukentafel! Neem contact op met Cees Rieke (aanspreekpunt appartementen): c.rieke@goes.nl of Victor de Vries (algemeen aanspreekpunt): v.de.vries@goes.nl