Werkzaamheden Terwellegang op planning

We zijn blij dat de werkzaamheden aan de onderdoorgang lekker vlot verlopen. Onze aannemer Gebr. De Koning werkt hard en dat is te zien: aan beide kanten van het spoor zijn we bezig met het ontgraven van de toeritten en worden de spoordekken gebouwd. In het treinvrije weekend van vrijdag 8 tot maandag 11 maart worden de damwanden, funderingspalen en trekankers onder het spoor aangebracht. Hier praten we je in een volgende nieuwsbrief over bij.

Weet je de nieuwe namen al?

We zijn nog maar nauwelijks gewend aan de ‘Terwellegang’, of we moeten alweer de volgende namen gaan onthouden:
Het Hartmanplein. De rotonde die we aan gaan leggen aan de zuidkant van het spoor, dankt zijn naam aan de voormalig Goese gemeentesecretaris Hermanus Gerardus Hartman, hij werkte van 1869-1894 bij de gemeente. Hartman heeft een indrukwekkende hoeveelheid leerzame boeken en artikelen geschreven over de ambtenarij en richtte het Tijdschrift ter beoefening van het Administratief recht op.
Het Kompasplein komt te liggen bij de Lijnbaan en M.A. de Ruijterlaan. Deze naam is gelinkt aan Michiel de Ruyter. De maritieme naam past goed bij de rest van de straatnamen in de omgeving.

De schermen staan er!

Alle geluidsschermen langs het spoor in onze gemeente zijn in 2018 geplaatst en inmiddels zijn ook de hagen aangeplant. Deze schermen verschillen per locatie in hoogte. Pas als de onderdoorgang gereed is, worden de schermen bij het busstation en de Van Hertumweg geplaatst.

Kruiswissel wordt in oktober 2019 vervangen

ProRail vervangt de kruiswissel ter hoogte van de Willem Zelleweg/Patijnweg in het weekend van 19 en 20 oktober door een enkele overloopwissel. In dit weekend wordt ook een sein verplaatst. In aanloop naar de werkzaamheden ontvangen omwonenden meer informatie over de werkzaamheden, werktijden en eventuele overlast.

Kom je ook eens langs?

Superleuk dat er zoveel mensen hun weg naar het wekelijkse inloopspreekuur op woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur aan Lijnbaan 14 weten te vinden.  Je bent van harte welkom! Ook als je al eens eerder bent geweest is het de moeite waard nog eens terug te komen, we houden de foto’s, tekeningen en voorbeeldmaterialen actueel