De spooronderdoorgang is open, maar we zijn nog druk bezig in de omgeving. Op dit moment o.a. aan het Terwelleplein, het plein aan de zuidzijde van het spoor, aan het Stationspark ter hoogte van de ingang van de perrontunnel. Het plein krijgt een upgrade en wordt opnieuw ingericht. Naar verwachting is het plein in september klaar.

Terwelleplein?

Het vernieuwde plein krijgt de naam: Terwelleplein. De nieuwe weg met de spooronderdoorgang heet Terwellegang. Het Terwelleplein ligt tegen de nieuwe weg en het Stationspark aan.

Terwelleplein

In de Middeleeuwen, waren er verschillende openbare drinkputten. Deze werden ‘wellen’ genoemd. In 1475 werden enkele wellen buiten de stad genoemd, waarin het verboden was kleren van mensen met besmettelijke ziekten te wassen. Eén van de putten was Trouwelle. Door de eeuwen heen bleef deze put en deze naam bestaan. De naam veranderde in Terwel of Terwelle. Vanaf de 17de eeuw werd het Zuiden van Goes verdeeld in polderhoeken. Het hele gebied heette het Goese Ambacht, en een gebied hierin kreeg de naam Terwelhoek heten. De oorspronkelijke Terwelhoek liep door tot aan de stadsgracht.

Hoe gaat het Terwelleplein eruitzien?

De Kiss&Ride (parkeervoorziening als je iemand wegbrengt of ophaalt) krijgt een vaste plek, langs de rand van het plein. De fiets- en voetpaden worden aangesloten op de nieuwe rotondes en de onderdoorgang. Fietsers en voetgangers kunnen straks veilig en snel over de onderdoorgang verplaatsen naar de Van Hertumweg over het fiets- voetdek. Zo is er een oost-west verbinding over de nieuwe weg om bijvoorbeeld naar de Jumbo en de SGB te komen. Voor fietsen en brommers komt een stalling, er komen twee-laags fietsenrekken langs de onderdoorgang. Hier kunnen meer fietsen terecht dan in de oude situatie.

Terwelleplein luifel

Aan deze kant van de perrontunnel worden OV-chipkaartpoorten met luifel geplaatst door de NS. Deze worden rond de zomer geplaatst. Als finishing touch wordt het gebied netjes bestraat en ingericht met groen. Er komen verschillende plantvakken met planten en bomen. Rond de plantvakken plaatsen we zitelementen. Zo kunnen scholieren, werkenden en reizigers even lekker zitten om te rusten, iets te eten of te drinken of te wachten op de trein.

Terwelleplein luifel 2