Wij zijn al een flinke tijd bezig om hinder van het spoor zo veel mogelijk te beperken voor onze inwoners. De afgelopen periode zijn we, samen met ProRail, aan de slag gegaan om het maatregelenpakket van het Spoorproject uit te voeren. Dit is een pakket aan maatregelen dat de gemeenteraad in februari 2014 heeft vastgesteld dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert.

Wegnemen van overlast
Natuurlijk zien wij de voordelen van ons station en de mogelijkheid om per spoor door het hele land te reizen, maar we beseffen ook goed dat wie langs het spoor woont, last kan hebben van het geluid en de trillingen die de treinen teweeg brengen. Wij zijn daarom blij dat er al veel maatregelen zijn uitgevoerd om geluidsoverlast te beperken, bijvoorbeeld door de geluidsschermen die zijn geplaatst. Ook gaat ProRail, volgens de huidige inzichten, in oktober 2019 de kruiswissel vervangen door een enkele overloopwissel. Dit zal de overlast in de vorm van trillingen en geluid nog verder verminderen. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd wordt er een monitoringsonderzoek gedaan.

Spooronderdoorgang
Inmiddels zijn we ook gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de spooronderdoorgang nabij de Van Hertumweg. We verwachten dat er in de eerste helft van 2020 gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe onderdoorgang. Het kruispunt en spoorwegovergang Buys Ballotstraat / Patijnweg is inmiddels al verbeterd.

De kosten van het Spoorproject, in totaal 36 miljoen, worden gedragen door North Sea Port (voorheen Zeeland Seaports), de Provincie Zeeland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Gemeente Goes.

Heeft u vragen?

Wie zijn er betrokken bij dit project?
Victor de Vries
ONZE PARTNERS
Heeft u vragen? Kilk dan hier, we helpen u graag