De aanleiding
In 1865 is de spoorlijn naar Vlissingen aangelegd. Goes werd op de gebruikelijke afstand van ’20 minuten gaans’ gepasseerd. De Frans den Hollanderlaan vormde de verbinding tussen het station en de stad. De overweg aan de Van Hertumweg verbond Goes met het achterland. Sinds die tijd is er veel veranderd…

Goes is gegroeid en maakte een sprong over het spoor. Het verkeer in de stad werd drukker en drukker en ook het aantal treinen nam toe. Deze – geleidelijke – veranderingen maken het noodzakelijk om de spooronderdoorgang aan te leggen. We staan allemaal wel eens te wachten voor de gesloten spoorbomen. Dit kan soms best vervelend zijn. Bovendien is het niet goed voor de doorstroming van het verkeer in de binnenstad en een spoorwegovergang is altijd een risico voor de verkeersveiligheid. Om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, gaan we voortaan onder het spoor door in plaats van er overheen.

Er onderdoor!
Na een flinke periode van voorbereiding is het zover: we gaan aan de slag met de uitvoering van de spooronderdoorgang en een nieuwe weg nabij de Van Hertumweg, de Terwellegang. De onderdoorgang wordt aangelegd op het voormalige P&R-terrein aan de Lijnbaan en loopt onder het spoor door, tot in het Stationspark. Hier wordt de onderdoorgang middels een nieuwe weg aangesloten op het Poelplein.

Er wordt niet alleen een onderdoorgang aangelegd, ook in de omgeving gaan we flink aan de slag. We knappen het bussenplein op, maken een nieuw plein aan de zuidzijde, leggen twee nieuwe rotondes aan, verbeteren het Poelplein, verplaatsen het P&R-terrein, herinrichten het terrein en heffen de spoorwegovergang bij de Van Hertumweg op.

Voorbereiding
Voordat we de Terwellegang in gebruik kunnen nemen moet er nog heel wat gebeuren. De voorbereidende werkzaamheden (verleggen kabels en leidingen, aanpassen inritten bedrijven, verplaatsen fietsenrekken, opbreken en tijdelijk aanleggen van bestaande wegen en fiets-en voetpaden en saneren van de ondergrond) zijn inmiddels gestart. Na de zomer van 2018 starten we met de werkzaamheden en de realisatie. In de eerste helft van 2020 kan het verkeer naar verwachting gebruik maken van de onderdoorgang. We hebben dan nog een nodig om het gebied helemaal in te richten. Naar verwachting is de nieuwe situatie eind 2020 gereed.

Planning

Eerste helft 2020 // Onderdoorgang in gebruik / Spooronderdoorgang

Eind 2020 // Nieuwe situatie definitief / Spooronderdoorgang

Eind 2020 // Nieuwe situatie definitief / Spooronderdoorgang

Heeft u vragen?

Wie zijn er betrokken bij dit project?
ProRail Publiekscontacten
John Dorreman
ONZE PARTNERS
Heeft u vragen? Kilk dan hier, we helpen u graag