WERKZAAMHEDEN NANSENPLEIN EN A. FOKKERSTRAAT AFGEROND

Als onderdeel van het programma Goes beter bereikbaar zijn het Nansenplein, de A. Fokkerstraat en omliggende straten aangepast. De aanpassingen helpen onder meer de doorstroming te verbeteren en zorgen ervoor dat fietsers veiliger kunnen oversteken.

Dubbelzijdig fietspad
Om de doorstroming te verbeteren, is er een dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde van de Anthony Fokkerstraat aangelegd. Hierdoor hoeven fietsers bij het Nansenplein nog maar één keer over te steken en hoeven automobilisten op de A. Fokkerstraat niet meer te wachten op overstekende fietsers.

Aangepaste fietsoversteken
Het oversteken voor fietsers is veiliger gemaakt doordat de fietsoversteken zijn aangepast. Eén fietsoversteek bij het Nansenplein is weggehaald en de overgebleven fietsoversteek is verbeterd. Daarnaast is richting de Albert Plesmanweg een fietsoversteek aangelegd waarbij men halverwege de weg even kan stilstaan indien nodig. Verder zijn er in het Industriegebied fietssuggestiestroken aangebracht om zo de plaats van de fietsers op de brede asfaltwegen te accentueren.

Werkzaamheden aan de weg
De Anthony Fokkerstraat, de Verrijn Stuartweg en de Albert Plesmanweg zijn opnieuw geasfalteerd en voorzien van nieuwe markering. Er zijn verhoogde kruisingen gemaakt in de Livingstoneweg en Dirk Dronkersweg om zo sluipverkeer te weren.

Goes beter bereikbaar
Voor Goes als centrumgemeente en logistiek knooppunt is een optimale bereikbaarheid heel belangrijk. Zo kunnen bezoekers en inwoners vlot en veilig door onze stad bewegen. Hierdoor voorkomen we dagelijkse file tijdens de spits én verbeteren we de verkeersveiligheid. Dat is goed voor Goes, want door Goes beter bereikbaar te maken wordt Goes aantrekkelijker en toegankelijker.

 
Meer informatie over het programma Goes beter bereikbaar kunt u vinden op  http://www.goesbeterbereikbaar.nl/#trajecten