WERKZAAMHEDEN A. FOKKERSTRAAT

Maandag 15 mei 7:00 uur tot vrijdag 14 juli 17:00 uur  zijn er werkzaamheden aan de A. Fokkerstraat en omgeving. Dit project is een onderdeel van het programma Goes Beter Bereikbaar.

Aan de zuidzijde van de straat wordt een dubbelzijdig fietspad aangelegd. Hierdoor kunnen straks de fietsers richting het centrum in een rechte lijn doorfietsen, zonder dat ze over hoeven te steken. Dit werk wordt uitgevoerd vanaf de autoweg, hiervoor worden steeds wegvakken afgezet waardoor het verkeer op een stuk van de weg gebruik zal moeten maken van 1 rijbaan voor het verkeer de stad in en uit. Tijdens de spitsuren zullen wel beide rijbanen opengesteld zijn. Daarnaast wordt de A. Fokkerstraat, Verrijn Stuartweg en de A. Plesmanweg opnieuw geasfalteerd. Ook worden de fietsoversteken rondom het Nansenplein aangepast. De aansluiting op de N259/A58 vanaf de Nansenbaan en de aansluiting op de N259/A58 vanaf de A. Fokkerstraat worden een aantal nachten afgesloten. Dit kan hinder veroorzaken voor de omgeving.

Fietsers
De werkzaamheden starten voor de  McDonalds. Hier wordt het fietspad vanuit de Poel aangepast. Hiervoor is een omleiding voor fietsers via de Nansenbaan/Livingstoneweg naar de oude situatie. Tot en met week 21 kunnen fietsers naar het centrum worden teruggeleid naar de oude situatie. Na week 21 kan al het fietsverkeer in twee richtingen over het bestaande fietspad aan de noordzijde van de Fokkerstraat rijden.

Werkzaamheden overdag en gevolgen autoverkeer

Om te voorkomen dat er tijdens de spits veel hinder ontstaat wordt er alleen buiten de spits gewerkt;  daar waar het verkeer last heeft van stremmingen. Buiten de spits wordt er regelmatig gewerkt in werkvakken waarbij het autoverkeer, met behulp van verkeersregelaars, over één rijbaan moet rijden; zowel de stad in als uit.

Afsluitingen autoverkeer tijdens nachtwerk

  • Afsluiting A. Fokkerstraat op 23 en 24 mei van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
  • Voorbereidende werkzaamheden aan de Nansenbaan op 7, 8, 9 en 10 mei van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt de Nansenbaan afgesloten en het verkeer omgeleid.Ook is de A. Plesmanweg 1 nacht afgesloten, hier komt eveneens een omleidingsroute..
  • Asfalteren van een gedeelte van de Nansenbaan – A. Plesmanweg – V. Stuartweg op 12 en 13 mei van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
  • Markeringswerkzaamheden V. Stuartweg / A. Plesmanweg op 12, 13 en 14 juni van 20.00- 06.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten en het verkeer omgeleid.
  • Afsluiting Dirk Dronkersweg i.v.m. de aanleg van drempels van 16 tot 23 juni – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
  • Frezen, asfalteren en markeren A. Fokkerstraat op 20, 21 en 22 juni van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
  • Afsluiting Livingstoneweg i.v.m. de aanleg van drempels van 26 tot 30 juni – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Op 14 juli zijn naar verwachting de werkzaamheden afgerond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corné Sinke, (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl

kaart-a-fokkerstraat-1