DE NIEUWE AANSLUITING GOES-ZUID IS KLAAR

De nieuwe aansluiting Goes-Zuid op de A58 is gereed! De aansluiting met het afslagnummer 35a is een langgekoesterde wens die ervoor gaat zorgen dat de bereikbaarheid en de doorstroming van en naar Goes fors gaat verbeteren. We zijn verheugd te kunnen melden dat we twee weken voor de geplande datum, namelijk op maandag 23 oktober, de weg open kunnen stellen. Dit weekend is het werk afgerond.

Samen met onze partners Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Stoomtrein Goes-Borsele en de gemeente Borsele hebben we sinds het najaar van 2016 hard gewerkt om de aansluiting te realiseren. We zijn blij met de inzet van iedereen die betrokken is geweest bij dit project en trots op het resultaat.

Het is voor Goes als centrumgemeente een voorwaarde om de stad bereikbaar te houden voor haar ondernemers, inwoners en bezoekers. De belangrijke regiovoorzieningen, zoals het ziekenhuis en Emergis zijn door de extra aansluiting nu optimaal bereikbaar.

Wat hebben we precies gerealiseerd?

  1. Een toe- en afrit aan de zuidzijde van de A58 en een toe- en afrit aan de noordzijde van de A58.
  2. De toe- en afritten van de A58 zijn met de nieuwe turbokluifrotonde op de Nansenbaan ten noorden van de A58 verbonden. Dit zijn eigenlijk twee dubbelbaans rotondes met een verbindingsweg er tussen, zoals u op de afbeelding kunt zien. Zo kan de rotonde worden gekruist door de spoorlijn van de stoomtrein. De kluifrotonde is belangrijk voor de doorstroming.
  3. Het spoorwegviaduct Ringspoorlijn hebben we geschikt gemaakt voor autoverkeer. De zijkanten van het viaduct, die schuin afliepen, zijn rechter gemaakt, zodat er genoeg ruimte is om deze weg aan te leggen.
  4. We hebben onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de A58 tussen knooppunt De Poel en knooppunt Vierwegen voor Rijkswaterstaat. Het viaduct De Groe is verlaagd zodat het viaduct geschikt is voor hoge voertuigen.

Waarom is de aansluiting zo belangrijk?

  1. De toegankelijkheid en doorstroming van verkeer in en rond Goes verbetert.
  2. Het verhoogt de verkeersveiligheid op de A58 en omliggend wegenstelsel.
  3. De bereikbaarheid van bedrijven verbetert en de aansluiting stimuleert economische groei.
  4. Het verbetert het woon- en leefklimaat in de stad langs de doorgaande wegen door een betere doorstroming en spreiding van het verkeer.
  5. De bereikbaarheid van het regionale winkelhart voor de bewoners van de omliggende gemeenten verbetert.
  6. Belangrijke regiovoorzieningen waaronder het ziekenhuis en Emergis zijn beter bereikbaar (ong. 5-10 minuten tijdswinst).