gbb-bericht2

WERKZAAMHEDEN ‘DE GROE’

By | Slider_home | No Comments

Viaduct De Groe (het viaduct over de ’s-Gravenpolderseweg) wordt de komende weken verfraaid. De huidige barriers die het autoverkeer afscheiden van de fietsers worden de komende periode vervangen door schanskorven.

De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag en kunnen enige hinder veroorzaken voor autoverkeer. We doen natuurlijk ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom werken we alleen buitenom de spits (tussen 9.00 en 15.00 uur), waarbij gebruik gemaakt wordt van een enkele rijbaanafzetting.

ambassadeurs_projectteam_kern3

BLIJ MET GOES BETER BEREIKBAAR

By | Slider_home | No Comments

Maandag 23 oktober vroeg in de ochtend is de nieuwe afslag op de A58 bij Goes Zuid open gegaan. Het was nog donker toen de afsluitende borden werden weggehaald, en het was leuk om te zien dat er meteen auto’s reden. Ik kreeg thuis per whats app foto’s van blije medewerkers van de gemeente Goes en KWS, geweldig! Om 7 uur belde Omroep Zeeland radio, en de rest van de dag was er ook veel aandacht van de media voor de nieuwe afslag.

Natuurlijk is het spannend om te zien hoeveel automobilisten ervoor kiezen om de afslag te nemen naar Goes Zuid, en om te ervaren of de file bij de Zeelandhallen nu is opgelost.
Op Facebook zijn er veel blijde berichten van mensen die in de Poel werken of elders in Goes moeten zijn. Er zijn mensen die denken dat de file nu weg zal zijn, en mensen die dat nog niet geloven.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat het nog even wennen is, maar dat het gebruik zal toenemen en de files bij Goes tot het verleden zullen behoren. Goes Beter Bereikbaar is de slogan, en daar doen we het allemaal voor. Inderdaad kent het project een lange aanloop, ook voordat ik in 2010 wethouder werd was er al veel gestudeerd en gelobbied. Het is goed dat er zoveel overlegd is tussen de gemeenten in de Bevelanden, de provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap. Daardoor lag er lange tijd een plan gereed dat kon rekenen op een brede steun in Zeeland. De grootste uitdaging was om ook “Den Haag” te overtuigen van de noodzaak om de files bij Goes aan te pakken. De minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, was er duidelijk in: prima plan, maar er zijn in heel Nederland plannen en wensen en de hoeveelheid geld is beperkt. Omdat ik echt gedreven was om de files in Goes op te lossen en echt iets te doen voor onze bewoners en bedrijven, wilde ik geen nee horen. Ik heb op diverse (partij)bijeenkomsten mijn gezicht laten zien en gepleit voor Goes.

Gelukkig is eind 2013 het groene licht gekomen, een bijdrage van het ministerie van I&M van ongeveer 8 miljoen euro. Samen met de bijdragen van de provincie, het waterschap en de gemeente Goes kon de gemeenteraad in februari 2014 het besluit nemen voor Goes Beter Bereikbaar. Dit pakket maatregelen omvat niet alleen de aansluiting op de A58 maar ook aanpassingen aan de Fokkerstraat (al uitgevoerd) en het Poelplein (moet nog gebeuren). Nu de aansluiting klaar is, hoorde ik een journalist zeggen: ze hebben er drie jaar aan gewerkt. Dat is ook zo, alleen hebben we niet drie jaar aan de weg gewerkt. Er moest heel veel gebeuren in de voorbereiding, ontwerpen maken van de kruising en die laten beoordelen, het bestemmingsplan aanpassen, uiteraard overleggen met de omwonenden. Iets wat veel mensen niet weten: de zuidkant van de A58 is de gemeente Borsele. Ook hier heeft veel overleg plaatsgevonden, ook met de dorpsraad van ’s Heer Abtskerke. Het fietspad is omgelegd in overleg met het waterschap, er is grond gekocht van de boeren in overleg met het kavelruilbureau van de provincie, dit allemaal voor de aanbesteding plaatsvond .Uiteindelijk is in het voorjaar van 2016 het werk gegund aan KWS. Direct na de zomer is KWS van start gegaan, en nu is dus in oktober 2017 de afslag gereed.

Ik ben enorm blij met deze belangrijke stap voor Goes Bereikbaar. Ik ben er trots op dat dit is gelukt met een projectteam van de gemeente, want het is geen dagelijks werk om een afslag op de snelweg aan te leggen. Ook ben ik heel blij met de goede samenwerking die we de afgelopen jaren hebben gehad met Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen in dit project. Ook de gemeente Borsele en de Stoomtrein Goes Borsele hebben constructief hun medewerking verleend. KWS heeft een prima prestatie geleverd om het werk goed en op tijd af te ronden. Ik wil alle betrokkenen bedanken voor hun inzet want juist door deze samenwerking hebben we laten zien waar we in Zeeland sterk in zijn. Nu kunnen we genieten van het resultaat, niet in de file staan went snel!

weblog-open

DE NIEUWE AANSLUITING GOES-ZUID IS KLAAR

By | Slider_home | No Comments

De nieuwe aansluiting Goes-Zuid op de A58 is gereed! De aansluiting met het afslagnummer 35a is een langgekoesterde wens die ervoor gaat zorgen dat de bereikbaarheid en de doorstroming van en naar Goes fors gaat verbeteren. We zijn verheugd te kunnen melden dat we twee weken voor de geplande datum, namelijk op maandag 23 oktober, de weg open kunnen stellen. Dit weekend is het werk afgerond.

Samen met onze partners Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Stoomtrein Goes-Borsele en de gemeente Borsele hebben we sinds het najaar van 2016 hard gewerkt om de aansluiting te realiseren. We zijn blij met de inzet van iedereen die betrokken is geweest bij dit project en trots op het resultaat.

Het is voor Goes als centrumgemeente een voorwaarde om de stad bereikbaar te houden voor haar ondernemers, inwoners en bezoekers. De belangrijke regiovoorzieningen, zoals het ziekenhuis en Emergis zijn door de extra aansluiting nu optimaal bereikbaar.

Wat hebben we precies gerealiseerd?

 1. Een toe- en afrit aan de zuidzijde van de A58 en een toe- en afrit aan de noordzijde van de A58.
 2. De toe- en afritten van de A58 zijn met de nieuwe turbokluifrotonde op de Nansenbaan ten noorden van de A58 verbonden. Dit zijn eigenlijk twee dubbelbaans rotondes met een verbindingsweg er tussen, zoals u op de afbeelding kunt zien. Zo kan de rotonde worden gekruist door de spoorlijn van de stoomtrein. De kluifrotonde is belangrijk voor de doorstroming.
 3. Het spoorwegviaduct Ringspoorlijn hebben we geschikt gemaakt voor autoverkeer. De zijkanten van het viaduct, die schuin afliepen, zijn rechter gemaakt, zodat er genoeg ruimte is om deze weg aan te leggen.
 4. We hebben onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de A58 tussen knooppunt De Poel en knooppunt Vierwegen voor Rijkswaterstaat. Het viaduct De Groe is verlaagd zodat het viaduct geschikt is voor hoge voertuigen.

Waarom is de aansluiting zo belangrijk?

 1. De toegankelijkheid en doorstroming van verkeer in en rond Goes verbetert.
 2. Het verhoogt de verkeersveiligheid op de A58 en omliggend wegenstelsel.
 3. De bereikbaarheid van bedrijven verbetert en de aansluiting stimuleert economische groei.
 4. Het verbetert het woon- en leefklimaat in de stad langs de doorgaande wegen door een betere doorstroming en spreiding van het verkeer.
 5. De bereikbaarheid van het regionale winkelhart voor de bewoners van de omliggende gemeenten verbetert.
 6. Belangrijke regiovoorzieningen waaronder het ziekenhuis en Emergis zijn beter bereikbaar (ong. 5-10 minuten tijdswinst).
kom-je-op-ons-feestje

GOES BETER BEREIKBAAR KINDERMIDDAG OP 25 OKTOBER 2017

By | Slider_home | No Comments

Wist je dat er de afgelopen tijd heel veel mensen hard hebben gewerkt om Goes beter bereikbaar te maken? Je zult er vast wel iets van gemerkt hebben. Terwijl je onderweg was naar school of naar het sporten heb je misschien weleens in de file gestaan om Goes in of uit te rijden. Niet zo leuk natuurlijk, maar dat is nu voorbij.

Er is namelijk een hele nieuwe aansluiting gemaakt op de snelweg. Met de aanleg van deze nieuwe aansluiting verwachten we dat alle auto’s die van en naar Goes willen veel beter kunnen doorrijden. We zijn super trots op deze nieuwe aansluiting en willen dan ook graag vieren dat deze klaar is!

We nodigen je daarom graag uit om dit feestje mee te vieren tijdens de kindermiddag op woensdag 25 oktober. Je bent vanaf 14.00 uur van harte welkom op het terrein (dat tot 17.00 uur geopend is) naast de nieuwe turbokluifrotonde op de Nansenbaan in Goes waar je een hele middag kunt komen spelen, knutselen en ontdekken.

Heb jij altijd al eens willen weten hoe ze zo’n aansluiting maken? En welke machines ze daarvoor gebruiken? Kom dan zeker even langs. We laten je graag zien hoe deze nieuwe aansluiting
gemaakt is. Onze vrienden van KWS (de makers van deze aansluiting) hebben speciaal voor deze middag een aantal van hun machines op het terrein gezet die je vanbinnen en vanbuiten kunt
bekijken. Je kunt ook je eigen bouwhelm knutselen, kleuren, schminken. Ennnn… een feestje is natuurlijk pas compleet met een lekkere traktatie!

Uiteraard willen we je ook graag verrassen met een persoonlijk cadeautje. Laat gerust even weten of je komt, door een e-mail met je naam en leeftijd te sturen naar projectbureau@goes.nl.

kaartje-t-b-v-blogbericht

Kleurwedstrijd
Doe mee aan de kleurwedstrijd van Goes beter bereikbaar. Download  hier  je kleurplaat en lever je tekening in tijdens de kindermiddag op woensdag 25 oktober (tussen 14.00 en 15.30 uur). De kunstenaar met de mooiste tekening wint een toffe prijs!

Tot dan! Groetjes,
Projectteam Goes beter bereikbaar

ps. voor de papa’s en mama’s: het terrein waarop het feestje plaatsvindt is afgescheiden van de weg, kinderen gaan de weg niet op en er zijn verkeersregelaars aanwezig.

gbb_blogbericht_thumbnail

WERKZAAMHEDEN NANSENPLEIN EN A. FOKKERSTRAAT AFGEROND

By | Slider_home | No Comments

Als onderdeel van het programma Goes beter bereikbaar zijn het Nansenplein, de A. Fokkerstraat en omliggende straten aangepast. De aanpassingen helpen onder meer de doorstroming te verbeteren en zorgen ervoor dat fietsers veiliger kunnen oversteken.

Dubbelzijdig fietspad
Om de doorstroming te verbeteren, is er een dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde van de Anthony Fokkerstraat aangelegd. Hierdoor hoeven fietsers bij het Nansenplein nog maar één keer over te steken en hoeven automobilisten op de A. Fokkerstraat niet meer te wachten op overstekende fietsers.

Aangepaste fietsoversteken
Het oversteken voor fietsers is veiliger gemaakt doordat de fietsoversteken zijn aangepast. Eén fietsoversteek bij het Nansenplein is weggehaald en de overgebleven fietsoversteek is verbeterd. Daarnaast is richting de Albert Plesmanweg een fietsoversteek aangelegd waarbij men halverwege de weg even kan stilstaan indien nodig. Verder zijn er in het Industriegebied fietssuggestiestroken aangebracht om zo de plaats van de fietsers op de brede asfaltwegen te accentueren.

Werkzaamheden aan de weg
De Anthony Fokkerstraat, de Verrijn Stuartweg en de Albert Plesmanweg zijn opnieuw geasfalteerd en voorzien van nieuwe markering. Er zijn verhoogde kruisingen gemaakt in de Livingstoneweg en Dirk Dronkersweg om zo sluipverkeer te weren.

Goes beter bereikbaar
Voor Goes als centrumgemeente en logistiek knooppunt is een optimale bereikbaarheid heel belangrijk. Zo kunnen bezoekers en inwoners vlot en veilig door onze stad bewegen. Hierdoor voorkomen we dagelijkse file tijdens de spits én verbeteren we de verkeersveiligheid. Dat is goed voor Goes, want door Goes beter bereikbaar te maken wordt Goes aantrekkelijker en toegankelijker.

 
Meer informatie over het programma Goes beter bereikbaar kunt u vinden op  http://www.goesbeterbereikbaar.nl/#trajecten

nieuwsbericht_13-06-2017

AFSLUITING TOE- EN AFRITTEN A58

By | Slider_home | No Comments

In het najaar wordt er groot onderhoud verricht aan de A58 door Rijkswaterstaat en worden de nieuwe op- en afritten van de aansluiting op de A58 aangesloten. Voor dit werk worden de toe- en afritten naar Goes-Zuid en ’s Gravenpolder in de weekenden 29 september – 2 oktober, 13 – 16 oktober en 20 – 23 oktober gedeeltelijk afgesloten, namelijk:

171011-omleidingen-goes-defklein

Vrijdag 29 september (20.00 uur) tot maandag 2 oktober (6.00 uur)
De afrit ’s Gravenpolder vanuit Middelburg is dicht en de toerit vanuit ’s Gravenpolder richting Bergen op Zoom. Bij Goes is dit weekend alleen de afrit naar Goes-Zuid vanuit Bergen op Zoom open. De afslag vanuit Middelburg naar Goes-Zuid en beide toeritten naar de A58 zijn dicht.

Vrijdag 13 oktober (20.00 uur) tot maandag 16 oktober (6.00 uur) 
Dit weekend is de toerit vanuit ’s Gravenpolder richting Middelburg en de afrit richting ’s Gravenpolder vanuit Middelburg dicht. Bij Goes is dit weekend alleen de afrit richting Goes-Zuid vanuit Middelburg open. Beide toeritten en de afslag Goes-Zuid vanuit Bergen op Zoom zijn dicht. Vanaf 19.00 uur kunt u hinder ondervinden i.v.m. het opbouwen van de wegafzettingen.

Vrijdag 20 oktober (20.00 uur) tot maandag 23 oktober (6.00 uur)
Opnieuw is dit weekend de toerit vanuit ’s Gravenpolder richting Middelburg en de afrit richting ’s Gravenpolder vanuit Middelburg dicht. Bij Goes is dit weekend alleen de afrit richting Goes-Zuid vanuit Middelburg open. Beide toeritten en de afslag Goes-Zuid vanuit Bergen op Zoom zijn dicht. Vanaf 19.00 uur kunt u hinder ondervinden i.v.m. het opbouwen van de wegafzettingen.

De A58 blijft wel open voor het doorgaande verkeer, dit wordt omgeleid via de andere rijbaan.
Tijdens deze weekenden is het niet mogelijk om gebruik te maken van de toe- en afritten. Onze excuses voor de overlast.

Van welke omleidingsroutes kan gebruik gemaakt worden?
Natuurlijk worden de omleidingsroutes langs de weg aangegeven met gele borden. Ook geven we op de invalswegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant richting Zeeland adviesroutes aan om de hinder op de A58 te kunnen vermijden.

Omleidingsroute vanuit Bergen op Zoom (extra reistijd: + 9 minuten)
Vanaf de A58 neem je afslag 33 (Yerseke). Vanaf daar vervolg je je weg via de Oude Rijksweg (de N289) richting Kapelle. Nadat je Kapelle voorbij bent gereden kom je op een grote kruising (Vierwegen), sla hier linksaf richting ‘s-Gravenpolder de N666 op. Via de N666 rij je door tot ‘s-Gravenpolder. Bij het stoplicht (bij ‘s-Gravenpolder) ga je rechtsaf en rij je de Goesestraatweg (de N669) op. Aan het eind van de Goesestraatweg (die overgaat in de Nansenbaan) rij je via de ‘s-Gravenpolderseweg naar het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

Omleidingsroute vanuit Vlissingen (extra reistijd: + 6 minuten)
Vanaf de A58 neem je afslag 36 (Heinkenszand). Vanaf daar vervolg je je weg via de N665 en N664 (de Nieuwe Rijksweg) door de borden richting Goes te volgen. Op de grote kruising (voor Goes) sla je rechtsaf de A256 op in de richting van Goes-Zuid. Kort nadat je de snelweg (A256) bent opgereden neem je (na 600 meter) de afslag richting Goes-Zuid. Vanaf hier kun je de borden van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis volgen en rijdt u via de Anthony Fokkerstraat kun je via de Fruitlaan of de Nansenbaan naar het ADRZ.

 

 

afbeelding-gbb_01

WERKZAAMHEDEN A. FOKKERSTRAAT

By | Slider_home | No Comments

Maandag 15 mei 7:00 uur tot vrijdag 14 juli 17:00 uur  zijn er werkzaamheden aan de A. Fokkerstraat en omgeving. Dit project is een onderdeel van het programma Goes Beter Bereikbaar.

Aan de zuidzijde van de straat wordt een dubbelzijdig fietspad aangelegd. Hierdoor kunnen straks de fietsers richting het centrum in een rechte lijn doorfietsen, zonder dat ze over hoeven te steken. Dit werk wordt uitgevoerd vanaf de autoweg, hiervoor worden steeds wegvakken afgezet waardoor het verkeer op een stuk van de weg gebruik zal moeten maken van 1 rijbaan voor het verkeer de stad in en uit. Tijdens de spitsuren zullen wel beide rijbanen opengesteld zijn. Daarnaast wordt de A. Fokkerstraat, Verrijn Stuartweg en de A. Plesmanweg opnieuw geasfalteerd. Ook worden de fietsoversteken rondom het Nansenplein aangepast. De aansluiting op de N259/A58 vanaf de Nansenbaan en de aansluiting op de N259/A58 vanaf de A. Fokkerstraat worden een aantal nachten afgesloten. Dit kan hinder veroorzaken voor de omgeving.

Fietsers
De werkzaamheden starten voor de  McDonalds. Hier wordt het fietspad vanuit de Poel aangepast. Hiervoor is een omleiding voor fietsers via de Nansenbaan/Livingstoneweg naar de oude situatie. Tot en met week 21 kunnen fietsers naar het centrum worden teruggeleid naar de oude situatie. Na week 21 kan al het fietsverkeer in twee richtingen over het bestaande fietspad aan de noordzijde van de Fokkerstraat rijden.

Werkzaamheden overdag en gevolgen autoverkeer

Om te voorkomen dat er tijdens de spits veel hinder ontstaat wordt er alleen buiten de spits gewerkt;  daar waar het verkeer last heeft van stremmingen. Buiten de spits wordt er regelmatig gewerkt in werkvakken waarbij het autoverkeer, met behulp van verkeersregelaars, over één rijbaan moet rijden; zowel de stad in als uit.

Afsluitingen autoverkeer tijdens nachtwerk

 • Afsluiting A. Fokkerstraat op 23 en 24 mei van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
 • Voorbereidende werkzaamheden aan de Nansenbaan op 7, 8, 9 en 10 mei van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt de Nansenbaan afgesloten en het verkeer omgeleid.Ook is de A. Plesmanweg 1 nacht afgesloten, hier komt eveneens een omleidingsroute..
 • Asfalteren van een gedeelte van de Nansenbaan – A. Plesmanweg – V. Stuartweg op 12 en 13 mei van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
 • Markeringswerkzaamheden V. Stuartweg / A. Plesmanweg op 12, 13 en 14 juni van 20.00- 06.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten en het verkeer omgeleid.
 • Afsluiting Dirk Dronkersweg i.v.m. de aanleg van drempels van 16 tot 23 juni – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
 • Frezen, asfalteren en markeren A. Fokkerstraat op 20, 21 en 22 juni van 19.00 uur tot 6.00 uur – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
 • Afsluiting Livingstoneweg i.v.m. de aanleg van drempels van 26 tot 30 juni – tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Op 14 juli zijn naar verwachting de werkzaamheden afgerond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corné Sinke, (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl

kaart-a-fokkerstraat-1
gbb-bericht2

AFSLUITING VIADUCT DE GROE (GOES)

By | Slider_home | No Comments

Viaduct De Groe (het viaduct over de ’s Gravenpolderseweg) is niet hoog genoeg voor sommige vrachtwagens. Om ervoor te zorgen dat het viaduct toekomstbestendig is, wordt de weg onderdoor het viaduct verlaagd. Daarnaast worden er betonreparaties uitgevoerd.

Vanwege deze werkzaamheden is het viaduct afgesloten van vrijdag 12 mei 19.00 uur tot maandag 15 mei 06.00 uur. Tijdens dit weekend is het voor autoverkeer niet mogelijk om onderdoor het viaduct te rijden, maar kan er via een omleidingsroute gereden worden. Fietsers kunnen wel het viaduct kruisen, het fietspad aan de oostzijde blijft open voor fietsers in beide richtingen.

Brandweer en politie met zwaailicht kunnen doorrijden, evenals artsen en ambulances. Ook patiënten onderweg naar de Spoedeisende Hulp en hoogzwangere vrouwen die onderweg zijn naar het ziekenhuis mogen doorrijden. Deze voertuigen worden over het westelijke fietspad geleid en worden begeleid door verkeersregelaars.

Heeft u tijdens de afsluiting vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het calamiteitennummer van aannemer KWS.

Calamiteitennummer: +31 (0) 6 – 27 74 01 00.

Benieuwd naar de verkeersmaatregelen? Klik hier om de kaart met maatregelen te downloaden.

blog_afbeelding_goes_beter_bereikbaar

PERSLEIDING

By | Slider_home | No Comments

De afgelopen periode heeft Waterschap Scheldestromen hard gewerkt om de persleiding, die vanaf de Nansenbaan onder de snelweg door loopt, te verleggen. Dit is een leiding waarin het rioolwater van Goes onder druk wordt getransporteerd naar de rioolwaterzuivering van het waterschap.

Het verleggen van de persleiding onder het viaduct van de stoomtrein is noodzakelijk om ruimte te maken voor de toe- en afritten. Woensdag 18 januari was de belangrijkste dag in het werk aan de persleiding: de oude persleiding werd ontkoppelt en de nieuwe aangesloten. Dit was een flinke uitdaging! Het werk is heel nauwkeurig per half uur gepland en werd aan de hand van een vastgesteld tijdschema uitgevoerd. Van heel vroeg in de morgen tot ’s avonds laat is er hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen, met succes! Voor het werk was het noodzakelijk om de leiding een periode buiten werking te stellen, doordat het werk volgens schema is verlopen heeft niemand er last van gehad.

De nieuwe persleiding is inmiddels in gebruik, de komende weken wordt de oude persleiding die ter hoogte van de afrit vanuit Vlissingen ligt opgeruimd. Als het werk aan de persleiding helemaal gereed is, wordt de voorbelasting voor de toerit naar Bergen op Zoom aangebracht.

Inmiddels rijdt het reguliere verkeer op de Nansenbaan via een tijdelijke asfaltweg, zodat er veilig gewerkt kan worden aan de turbokluifrotonde. Hierdoor hoeft het verkeer niet omgeleid te worden en blijft het veilig op de weg.

Meer weten? Hier lees je alles over het project aansluiting A58: http://www.goesbeterbereikbaar.nl/project-a58/

ambassadeurs_projectteam_kern3

BLIJ !

By | Slider_home | No Comments

Maandag was het een feestelijke dag. Ondanks het druilerige weer heb ik genoten van de rondleiding die werd verzorgd door de aannemer KWS op het werkterrein van de nieuwe aansluiting van Goes op de A58. Met een groepje journalisten, medewerkers van de gemeente en van KWS hebben we het werk bekeken. Na bijna twee weken is nu al te zien waar de nieuwe op- en afritten komen te liggen. Verder liggen er grote buizen van de riool persleiding die moet worden verlegd. Het is een modderig geheel, maar ik ben enorm blij met deze mijlpaal.

Waarom: omdat de nieuwe aansluiting een opluchting zal zijn voor de automobilisten die nu iedere dag in de file staan in Goes. Vorige week heb ik het zelf ook weer ervaren, het was ook een succesvolle Contacta beurs, dat betekende wel een half uur stilstaan op de A. Fokkerstraat. Als het werk volgens planning verloopt, moet dat volgend jaar november voorbij zijn!

Na afloop heb ik op de bijeenkomst in de Fordgarage van Putten diverse ondernemers gesproken, die ook heel blij zijn dat het werk nu is gestart. Wim van Putten gaf aan, dat dit ook doorslaggevend was voor zijn besluit om zich in Goes te vestigen. Ik ben blij voor hem en hoop dat nog meer ondernemers nu de stap zullen zetten en kiezen voor Goes. We willen graag dat iedereen in Goes weet dat het werk is begonnen, daarom zult u binnenkort bouwborden zien en posters met de tekst:

GOES BETER BEREIKBAARambassadeurs_projectteam_kern3